Om Balanse Akupunktur

Livet er bevegelse, en evig balanse mellom ytterpunkter. Men hvis bevegelsen går for langt til den ene eller andre siden skapes sykdom og lidelse. Nøkkelen til helse, velvære og utvikling er å finne balansen i livet, det vil si å balansere energiene i kropp og sinn. Mitt mål som akupunktør er å hjelpe deg å finne igjen denne balansen, enten det er små eller litt større plager som skaper problemer.

arne1 Jeg har bachelorgrad i akupunktur fra Norges Helsehøyskole og er medlem i Akupunkturforeningen. Dette er med på å sikre at du får en trygg og god behandling.
Arne Morken Akupunktør B.Ac


Bacheloroppgave: Akupunktur og oksygenopptak

Som amatørsyklist og taiji-utøver er jeg opptatt av hvordan trening kan forbedre helsen og forebygge sykdom. Både forskning og erfaring viser at oksygenopptaket er en god indikator både på hvor god form man er i og på hvor sannsynlig det er å utvikle visse typer sykdom, som f.eks. diabetes eller hjertekar-sykdom. I min bacheloroppgave undersøkte jeg i hvilken grad akupunktur kan påvirke O2 opptaket, og dermed øke treningskapasiteten og forhindre sykdom.

I min kasusstudie fikk forsøkspersonen økt O2 opptak med 5.3% mens gjennomsnittlig hjertefrekvens gikk ned med 9.2% etter 8 dager med akupunkturbehandling.

Her er et kort sammendrag:

“Det er skrevet og forsket mye på virkningen av akupunktur for å lindre og helbrede sykdom, men lite om akupunktur som verktøy og metode for å forbedre normalfunksjon hos friske mennesker. I oppgaven ser jeg på bruk av akupunktur for å øke noen målbare fysiologiske parametre, illustrert med en kasusstudie og underbygget ved diskusjon av relevant litteratur og forskning for å finne ut hvordan akupunktur kan påvirke treningskapasitet hos et friskt individ. Kasusstudien beskrives og knyttes opp mot aktuell litteratur omkring emnet utholdenhetstrening og akupunkturbehandling, og også andre kliniske forsøk på effekt av akupunktur på treningskapasitet og for å forhindre sykdom diskuteres. Jeg ser også på hvilke akupunkturpunkter som kan være aktuelle å bruke i denne sammenheng. Resultatene jeg kommer fram til tyder på at akupunktur kan øke treningskapasitet, men at det må mer og bedre forskning til før en endelig konklusjon kan trekkes.”