Forskning

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at akupunktur er en evidensbasert behandlingsform som inngår som en del av norsk helsevesen, inkludert i ulike offisielle veiledere og håndbøker. Spesifikt:

  • Akupunktur anbefales ved uspesifikke kroniske korsryggsmerter i nasjonale retningslinjer [1].
  • Akupunktur anbefales ved kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme samt ved svangerskapskvalme i nasjonale retningslinjer [2].
  • Akupunktur anbefales mot migrene i akuttveilederen i nevrologi for nevrologer [3].
  • Legemiddelhåndboken anbefaler akupunktur ved bekkenløsning [4], spenningshodepine [5] og kvalme [6].
  • Akupunktur anbefales mot temporomandibulær dysfunksjon i nasjonale retningslinjer [7].

Også for en rekke andre lidelser foreligger det solid evidens for effekt og effektivitet, for eksempel IBS (inkludert Crohns sykdom) [8], allergisk rhinitt [9], kneleddsartrose [10], ulike smertetilstander [11] og mange andre.

Akupunkturforskning øker eksponensielt og de siste 20 årene er det publisert over 13000 studier i 60 land inkludert hundrevis av metastudier. En nylig publisert oversikt over kliniske retningslinjer viser at akupunktur anbefales i 2189 retningslinjer for 204 lidelser [12]. Det er m.a.o. solid klinisk evidens for akupunktur for en rekke tilstander og også de biologiske virkningsmekanismene begynner man å få en forståelse av.

Vi håper denne korte introduksjonen kan gjøre leger og annet helsepersonell nysgjerrig på hva akupunktur kan bidra med og at det fører til at flere pasienter får nytte av akupunktur. Vi kommer gjerne med mer informasjon hvis ønskelig. Vi har 3 års studium i klassisk kinesisk akupunktur, samt videreutdanning i vestlig medisinsk akupunktur med vekt på muskel/skjelettlidelser.

Referanser:

[1] http://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf
[2] http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/4.symptomer-og-tilstander/kvalme/behandling
[3] http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/migrene/migrene2/
[4] http://legemiddelhandboka.no/Terapi/19548
[5] http://legemiddelhandboka.no/Terapi/9529
[6] http://legemiddelhandboka.no/Terapi/19493
[7] https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibuler-dysfunksjon-tmd/seksjon?Tittel=behandlingstiltak-ved-tmd-2384
[8] https://www.evidencebasedacupuncture.org/inflammatory-bowel-diseases/
[9] https://www.evidencebasedacupuncture.org/allergic-rhinitis/
[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23973143
[11] https://www.evidencebasedacupuncture.org/present-research/pain-2/
[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912569